Stocktorps gård

Stocktorp är vackert belägen mellan två sjöar som förbinds med varandra med en å. Här bor fyra generationer; Kerstin och Mait, en av fyra söner med sin familj samt Maits mamma. 

Kerstin och Mait har drivit gården tillsammans sedan 1980, vi började redan då att lägga om gården till ekologisk produktion 9 år senare blev gården Kravcertifierad. 

På Stocktorp finns får och lamm som ger kött, man tar också tillvara på skinnen som blir vackra fällar. Stocktorps höns värper ägg för familjens husbehov. Det finns också en hund och några katter som håller mössen borta.

På Stocktorps 65ha åkermarker odlas i huvudsak vall och lite spannmål som blir foder åt djuren, i hagmarkerna som är 30ha får alla djuren gå och beta på sommaren. Skogen är 65ha, en del av skogen tas ner, sågas och klyvs och säljs som ved.

Producerar:  lammkött, korv, lamm- och fårskinn, ved, av ullen görs garn och kardflor

Stocktorpsgård
Kerstin Dumky
642 92 Flen
Mobil : 0703-23 77 09
kerstindumky@gmail.com
www.stocktorpsgard.se

AXALA GÅRD
ERIKSBERG
FINESSERNA
NYSTUGAN
PETERSLUND 
STOCKTORP
SÖRTORP
ÖSVRETA