Ösvreta

På Ösvreta bor och verkar Anna och Mats tillsammans med sina fyra barn Nils, David, Karl och Staffan. Mats är tredje generationen på gården. Här produceras mjölk och kött (kalv och lamm). Anna och Mats lägger stor vikt vid djurens välbefinnande. Mjölkkor lever lugnt och fint i lösdrift. Och deras ungdjur och får lever extensivt med ligghall. Från maj till oktober förflyttas en del av djuren till Hanö utanför Trosa på sommarbete.
För Anna och Mats är det viktigt att odla och producera mat som de själva tycker om. De vill leva på ett sätt som gör att djur, natur, arbete, barn, möten, kreativitet och utveckling får plats. Eller som de själva uttrycker det: Det känns rätt att vara människa i kropp och själ på en gård där jorden brukats i alla tider.
På Ösvreta finns 45 mjölkkor och 45 tackor. Gården består också av 100 hektar åker, bete och arrenden samt 52 hektar skog.

Producerar: mjölk, nöt- och lammkött


Nickolai Ösvreta
Anna Brodén & Mats Larsson
611 92 Nyköping
Tel: 0155-59025
Mobil Anna: 0702-88 98 26
Mobil Mats: 0705-52 33 82
osvreta@teila.com
www.osvreta.se

AXALA GÅRD
ERIKSBERG
FINESSERNA
NYSTUGAN
PETERSLUND
STOCKTORP
SÖRTORP
ÖSVRETA