Axala lillgård

På Axala lillgård i Björnlunda bor Anders och Eva tillsammans med sina döttrar Amanda och Malin. Gården har funnits i släkten sedan 1868. Anders, som själv är uppväxt på gården, tog över driften 1985. Eva har ett förflutet som vårdlärare och stadsbo. Idag sköter Anders gården tillsammans med Eva. Även farmor, som bor kvar på Axala, deltar dagligen i gårdens skötsel.
Axala lillgård föder upp kalvar och har mjölkkor. Förutom fodret till djuren odlar de god potatis och rabarber. Här finns 30 mjölkkor och lika många kalvar och ungdjur. Gårdens areal är 45 hektar åker, 10 hektar beten och 130 hektar skog samt ett tillskottsarrende på 25 hektar åker.

För Anders och Eva är det viktigt att driva Axala lillgård som ett familjeföretag. Här finns inga drömmar eller ambitioner om stordrift. Istället ser de värdet i att växa upp på en gård med djur och natur. Och att leva med i naturens växlingar.

Producerar: mjölk och nötkött, potatis, morot och rabarber.

Axala Lillgård
Anders Andersson & Eva Gagnö
646 94 Björnlunda
Tel/Fax: 0158 -220 50
Mobil Anders: 0703-10 85 51
andersaxala@gmail.com

AXALA GÅRD
ERIKSBERG
FINESSERNA
NYSTUGAN
PETERSLUND
STOCKTORP
SÖRTORP
ÖSVRETA